EAAD06MssWQIBABMIZCArulmZCryOiodxIt2H6WZAZAA2xv8nymhDgV9be9n2y1cek17hOArqyC6QlC83r6DOXpUZB5G38Vw4ke70V3xjZCYZBP8cP98XHEJHzKp3kVdEHETpuyRCpJHFOHVeBk0105qlqila2vW3FJB4wErgmvvxiCILZCLlV2411ORiS4CktKcZD

สั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์

ภาพที่ 1 ค้นหาสินค้าที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 1
คุณลูกค้าทำการเลือกสินค้าตามหมวดหมู่ เครื่องมือ-อุปกรณ์ ผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือแถบค้นหาบนเมนู เมื่อได้ชนิดของสินค้าเรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถ กดที่ชื่อสินค้า เพื่อเข้าสู่รายการสินค้าชิ้นนั้น แล้วดูรายละเอียดสินค้า


ภาพที่ 2 กดปุ่มสั่งซื้อในสินค้าที่ท่านเลือก

ขั้นตอนที่ 2
หลักจากที่คุณลูกค้าเลือกซื้อสินค้าตามออเดอร์ครบเรียบร้อยแล้ว คุณลูกค้าสามารถ กด “สั่งซื้อ” เพื่อเข้าสู่ระบบตะกร้าสินค้า


ภาพที่3 เข้าสู่ระบบตระกร้าสินค้าของท่าน


ขั้นตอนที่ 3

เมื่อคุณลูกค้าเข้ามาในระบบของตะกร้าสินค้าแล้ว ให้ท่านตรวจเช็คสินค้า ราคา จำนวน ให้ตรงตามความต้องการ แล้ว"กดปุ่มดำเนินการต่อ"


ภาพที่ 4 กรอกข้อมูลของคุณ


ขั้นตอนที่ 4
คุณลูกค้าระบุข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป


ภาพที่ 5 ตรวจสอบใบรายการสั่งซื้อ


ขั้นตอนที่ 5
ตรวจสอบใบรายการสั่งซื้อ เมื่อเรียบร้อยแล้ว คุณลูกค้ากดปุ่ม "ยืนยันการสั่งซื้อ" รอสักครู่จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อโทรกลับ เพื่อชี้แจงรายละเอียด และขั้นตอนการชำระเงิน

Visitors: 1,142,851